آگهی استخدام راننده جهت کار در آژانس اهورا و فدک

استخدام راننده جهت کار در آژانس اهورا و فدک

1397-10-15

استخدام تعدادی راننده جوان و مجرب (ترجیحا بازنشسته) جهت کار در آژانس اهورا و فدک با زنگ خور بالا و درآمد عالی (شیفت شب طبق نوبت الزامی میباشد.)

استخدام تعدادی راننده جوان و مجرب (ترجیحا بازنشسته) جهت کار در آژانس اهورا و فدک با زنگ خور بالا و درآمد عالی (شیفت شب طبق نوبت الزامی میباشد.)

اصفهان شاهین شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی