آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-10-15

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق ثابت 500 تومان و پورسانت جهت هماهنگی تلفنی

استخدام کارمند اداری خانم با حقوق ثابت 500 تومان و پورسانت جهت هماهنگی تلفنی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی