آگهی استخدام منشی خانم در تاکسی تلفنی

استخدام منشی خانم در تاکسی تلفنی

1397-10-15

استخدام منشی خانم در تاکسی تلفنی با حقوق توافقی در محیطی اداری

استخدام منشی خانم در تاکسی تلفنی با حقوق توافقی در محیطی اداری

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی