آگهی استخدام فروشنده جهت کار در لباس زیر زنانه

استخدام فروشنده جهت کار در لباس زیر زنانه

1397-10-15

استخدام فروشنده جهت کار در لباس زیر زنانه با شرایط کاری مناسب در صورت تمایل با شماره یادشده تماس حاصل فرمایید.

استخدام فروشنده جهت کار در لباس زیر زنانه با شرایط کاری مناسب در صورت تمایل با شماره یادشده تماس حاصل فرمایید.

اصفهان بزرگمهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی