آگهی استخدام مستخدم خانم در شرکت خدماتی برای نظافت

استخدام مستخدم خانم در شرکت خدماتی برای نظافت

1397-10-15

استخدام مستخدم خانم در شرکت خدماتی برای نظافت با درآمد فوق العاده

استخدام مستخدم خانم در شرکت خدماتی برای نظافت با درآمد فوق العاده

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی