آگهی استخدام فروشنده جهت کار در فروشگاه شال وروسری

استخدام فروشنده جهت کار در فروشگاه شال وروسری

1397-10-15

استخدام فروشنده مجرب با روابط عمومی بالا جهت کار در فروشگاه شال وروسری جهت همکاری لطفا با ما تماس بگیرید.

استخدام فروشنده مجرب با روابط عمومی بالا جهت کار در فروشگاه شال وروسری جهت همکاری لطفا با ما تماس بگیرید.

اصفهان خانه اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی