آگهی استخدام کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

1397-07-16

به کمک آشپز فوری برای کار در تهیه غذا نیازمندیم

به کمک آشپز فوری برای کار در تهیه غذا نیازمندیم

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی