آگهی استخدام بازاریاب جهت محصولات پروتئینی

استخدام بازاریاب جهت محصولات پروتئینی

1397-10-15

استخدام بازاریاب فعال و پرانرژی و با انگیزه جهت فروش محصولات پروتئینی مرغ بسته بندی شده بشقابی از علاقه مندان واجدشرایط گزینش انجام خواهد پذیرفت.

استخدام بازاریاب فعال و پرانرژی و با انگیزه جهت فروش محصولات پروتئینی مرغ بسته بندی شده بشقابی از علاقه مندان واجدشرایط گزینش انجام خواهد پذیرفت.

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی