آگهی استخدام تعدادی منشی خانم

استخدام تعدادی منشی خانم

1397-07-23

استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت معتبر با حقوق 1/200 م

استخدام تعدادی منشی خانم در یک شرکت معتبر با حقوق 1/200 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی