آگهی استخدام راننده وانت پیکان

استخدام راننده وانت پیکان

1397-10-15

استخدام تعدادی راننده با ماشین وانت پیکان برای حمل و نقل در داخل استان رشت جهت همکاری در اتوبار رسالت با درآمدی خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین وانت پیکان برای حمل و نقل در داخل استان رشت جهت همکاری در اتوبار رسالت با درآمدی خوب

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی