آگهی استخدام فروشنده جهت کانتر ذرت مکزیکی

استخدام فروشنده جهت کانتر ذرت مکزیکی

1397-10-14

استخدام فروشنده جهت کانتر ذرت مکزیکی از علاقه مندان در این حوزه دعوت به همکاری صورت می انجامد.

استخدام فروشنده جهت کانتر ذرت مکزیکی از علاقه مندان در این حوزه دعوت به همکاری صورت می انجامد.

تهران اکباتان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی