آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر

1397-10-14

استخدام کارشناس فروش فعال و با انگیزه در شرکت معتبر متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با ما تماس برقرار نمایید.

استخدام کارشناس فروش فعال و با انگیزه در شرکت معتبر متقاضیان گرامی جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با ما تماس برقرار نمایید.

تهران جنت آباد مرکزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی