آگهی استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی مهاجر

استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی مهاجر

1397-10-14

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی مهاجر با درآمدی خوب و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی مهاجر با درآمدی خوب و محیطی دوستانه

شیراز امیر کبیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی