آگهی استخدام فروشنده در گالری کاریزما آنتیک

استخدام فروشنده در گالری کاریزما آنتیک

1397-10-14

استخدام فروشنده در گالری کاریزما آنتیک باروابط عمومی بالا و آشنا به فضای دیجیتال مارکتینگ از علاقه مندان در این حوزه دعوت به کار بعمل می آید.

استخدام فروشنده در گالری کاریزما آنتیک باروابط عمومی بالا و آشنا به فضای دیجیتال مارکتینگ از علاقه مندان در این حوزه دعوت به کار بعمل می آید.

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی