آگهی استخدام فروشنده جهت فروش در واگن های مترو

استخدام فروشنده جهت فروش در واگن های مترو

1397-10-14

استخدام فروشنده با روابط عمومی بالا و فعال و کوشا جهت فروش در واگن های مترو در صورت تمایل با شماره درج شده تماس بگیرید.

استخدام فروشنده با روابط عمومی بالا و فعال و کوشا جهت فروش در واگن های مترو در صورت تمایل با شماره درج شده تماس بگیرید.

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی