آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی باران

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی باران

1397-10-14

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی باران با محیطی دوستانه و درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی تلفنی باران با محیطی دوستانه و درآمدی رضایت بخش

شیراز شهرک گلدشت حافظ

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی