آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

1397-10-14

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی به صورت درصدی یا اجاره برای همکاران با مشتری

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی به صورت درصدی یا اجاره برای همکاران با مشتری

تهران جنت آباد مرکزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی