آگهی استخدام شینیون کار حرفه ای در سالن زیبایی

استخدام شینیون کار حرفه ای در سالن زیبایی

1397-10-14

استخدام شینیون کار حرفه ای در سالن زیبایی. به صورت چرخشی یا ثابت.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام شینیون کار حرفه ای در سالن زیبایی. به صورت چرخشی یا ثابت.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی