آگهی استخدام 5 نفر کارگر ساده خط تولید

استخدام 5 نفر کارگر ساده خط تولید

1397-07-23

استخدام 5 نفر کارگر ساده در خط تولیدکارخانه معتبر جای خواب+ غذا+بیمه

استخدام 5 نفر کارگر ساده در خط تولیدکارخانه معتبر جای خواب+ غذا+بیمه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی