آگهی استخدام اصلاح کار در سالن زیبایی

استخدام اصلاح کار در سالن زیبایی

1397-10-14

استخدام اصلاح کار (بند و ابرو) در سالن زیبایی. ترجیحا با مشتری

استخدام اصلاح کار (بند و ابرو) در سالن زیبایی. ترجیحا با مشتری

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی