آگهی استخدام نگهبان برای برج تجاری اداری با بیمه و حقوق مکفی

استخدام نگهبان برای برج تجاری اداری با بیمه و حقوق مکفی

1397-10-14

استخدام نگهبان برای برج تجاری اداری با بیمه و حقوق مکفی

استخدام نگهبان برای برج تجاری اداری با بیمه و حقوق مکفی

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی