آگهی استخدام خدمه جوان و مرتب خانم مسلط به آشپزی و نظافت منزل

استخدام خدمه جوان و مرتب خانم مسلط به آشپزی و نظافت منزل

1397-10-13

استخدام خدمه جوان و مرتب خانوم مسلط به آشپزی و نظافت منزل

استخدام خدمه جوان و مرتب خانوم مسلط به آشپزی و نظافت منزل

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی