آگهی استخدام کارشناس کامپیوتر در شرکت مجاز

استخدام کارشناس کامپیوتر در شرکت مجاز

1397-10-13

استخدام کارشناس کامپیوتر در شرکت مجاز.مسلط به نرم افزار و نصب پرینتر اسکنر...به صورت نیمه وقت

استخدام کارشناس کامپیوتر در شرکت مجاز.مسلط به نرم افزار و نصب پرینتر اسکنر...به صورت نیمه وقت

شیراز شهرک رکن آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی