آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1397-10-13

استخدام گرافیست در موسسه معتبر.مسلط به نرم افزار فتوشاپ و ادیت فیلم .ترجیحا خانم

استخدام گرافیست در موسسه معتبر.مسلط به نرم افزار فتوشاپ و ادیت فیلم .ترجیحا خانم

شیراز امیر کبیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی