آگهی استخدام گرافیست حرفه ای در شرکت معتبر

استخدام گرافیست حرفه ای در شرکت معتبر

1397-10-13

استخدام گرافیست حرفه ای در شرکت معتبر.مسلط به مبانی رنگ ها / فتوشاپ / کرل.

استخدام گرافیست حرفه ای در شرکت معتبر.مسلط به مبانی رنگ ها / فتوشاپ / کرل.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی