آگهی استخدام اصلاح کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام اصلاح کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-10-13

استخدام اصلاح کار حرفه ای در آرایشگاه.مسلط به کوپ و رنگ و مش به صورت درصدی.

استخدام اصلاح کار حرفه ای در آرایشگاه.مسلط به کوپ و رنگ و مش به صورت درصدی.

تهران دردشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی