آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-10-13

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه. مسلط به کاشت و ژلیش و مانیکور پدیکور

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه. مسلط به کاشت و ژلیش و مانیکور پدیکور

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی