آگهی استخدام ناخن کار در سالن آرایشی

استخدام ناخن کار در سالن آرایشی

1397-10-12

استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن آرایشی. افراد با سابقه و مشتری لطفا تماس بگیرند.

استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن آرایشی. افراد با سابقه و مشتری لطفا تماس بگیرند.

تهران گاندی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی