آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن آرایشی

استخدام ناخن کار حرفه ای در سالن آرایشی

1397-10-12

استخدام ناخن کار حرفه ای و با سابقه و با مشتری در سالن آرایشی مریم

استخدام ناخن کار حرفه ای و با سابقه و با مشتری در سالن آرایشی مریم

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی