آگهی استخدام برنامه نویس ui در شرکت راهبران داده کاوی آرکا

استخدام برنامه نویس ui در شرکت راهبران داده کاوی آرکا

1397-10-12

استخدام برنامه نویس ui در شرکت راهبران داده کاوی آرکا.مسلط به »: asp net / html / bootstrap. لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام برنامه نویس ui در شرکت راهبران داده کاوی آرکا.مسلط به »: asp net / html / bootstrap. لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی