آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1397-10-12

استخدام گرافیست در موسسه معتبر.مسلط به چاپ و تبلیغات و کورل و فتوشاپ و نرم افزارهای اداری.

استخدام گرافیست در موسسه معتبر.مسلط به چاپ و تبلیغات و کورل و فتوشاپ و نرم افزارهای اداری.

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی