آگهی استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1397-10-12

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. شامل کار بسته بندی حظوری زیور آلات.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام پشتیبان شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر. شامل کار بسته بندی حظوری زیور آلات.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی