آگهی استخدام حسابدار در فروشگاه لوازم آشپزخانه

استخدام حسابدار در فروشگاه لوازم آشپزخانه

1397-10-12

استخدام حسابدار در فروشگاه لوازم آشپرخانه مسلط به نرم افزار حسابداری و امور حسابداری ترجیحا خانم و باتجربه در محدوده خزانه

استخدام حسابدار در فروشگاه لوازم آشپرخانه مسلط به نرم افزار حسابداری و امور حسابداری ترجیحا خانم و باتجربه در محدوده خزانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی