آگهی استخدام مدیر فروش جهت نمایشگاه کابینت

استخدام مدیر فروش جهت نمایشگاه کابینت

1397-10-12

استخدام مدیر فروش جهت نمایشگاه کابینت داوطلبان گرامی برای همکاری با ما از واجدین شرایط گزینش صورت می گیرد.

استخدام مدیر فروش جهت نمایشگاه کابینت داوطلبان گرامی برای همکاری با ما از واجدین شرایط گزینش صورت می گیرد.

مشهد دانشجو

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی