آگهی استخدام راننده با وانت و کامیون

استخدام راننده با وانت و کامیون

1397-10-12

استخدام تعدادی راننده با وانت و کامیون جهت کار در یک کارخانه بازیافت تایر و لاستیک های فرسوده برای جمع آوری و حمل انواع لاستیک های فرسوده با درامد خوب

استخدام تعدادی راننده با وانت و کامیون جهت کار در یک کارخانه بازیافت تایر و لاستیک های فرسوده برای جمع آوری و حمل انواع لاستیک های فرسوده با درامد خوب

شیراز بلوار مدرس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی