آگهی استخدام پیک موتوری جهت کار در تهیه غذای خان دایی

استخدام پیک موتوری جهت کار در تهیه غذای خان دایی

1397-10-12

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت کار در تهیه غذای خان دایی با ظاهری اراسته همراه با حقوق مکفی

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت کار در تهیه غذای خان دایی با ظاهری اراسته همراه با حقوق مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی