آگهی استخدام راننده میکسر

استخدام راننده میکسر

1397-10-12

استخدام یک راننده ماشین سنگین (میکسر) جهت همکاری با درآمد عالی

استخدام یک راننده ماشین سنگین (میکسر) جهت همکاری با درآمد عالی

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی