آگهی استخدام راننده همراه با وانت پیکان مزدا آریسان

استخدام راننده همراه با وانت پیکان مزدا آریسان

1397-10-12

استخدام تعداد محدودی راننده با وانت پیکان ،مزدا و اریسان جهت همکاری در وانت تلفنی با درآمدی رضایت بخش

استخدام تعداد محدودی راننده با وانت پیکان ،مزدا و اریسان جهت همکاری در وانت تلفنی با درآمدی رضایت بخش

شیراز امیر کبیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی