آگهی استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس

استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس

1397-10-12

استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس همراه با درآمد خوب و محیطی سالم

استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس همراه با درآمد خوب و محیطی سالم

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی