آگهی استخدام راننده با پراید وانت نیسان یخچالدار

استخدام راننده با پراید وانت نیسان یخچالدار

1397-10-12

استخدام تعدادی راننده پراید وانت و نیسان یخچال دار جهت پخش مواد غذایی با درآمدی خوب

استخدام تعدادی راننده پراید وانت و نیسان یخچال دار جهت پخش مواد غذایی با درآمدی خوب

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی