آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1397-10-12

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ساعت کار 9 الی 17 در محدوده بهارستان

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ساعت کار 9 الی 17 در محدوده بهارستان

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی