آگهی استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

1397-10-12

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت جهت امور دفتری با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت جهت امور دفتری با حقوق مناسب

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی