آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خدماتی نظافتی

استخدام منشی خانم در شرکت خدماتی نظافتی

1397-10-12

استخدام منشی خانم در شرکت خدماتی نظافتی با ساعت کار 8 الی 18 در محدوده امام حسین

استخدام منشی خانم در شرکت خدماتی نظافتی با ساعت کار 8 الی 18 در محدوده امام حسین

تهران امام حسین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی