آگهی استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

1397-10-12

استخدام کارمند اداری خانم در محدود میدان ولیعصر جهت انجام امور دفتری با حقوق مناسب

استخدام کارمند اداری خانم در محدود میدان ولیعصر جهت انجام امور دفتری با حقوق مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی