آگهی استخدام نیروی جوان فعال خانم و آقا

استخدام نیروی جوان فعال خانم و آقا

1397-07-28

استخدام نیروی جوان فعال خانم و آقا شرکت زاگرس نیاز به تعدادی نیرو در زمینه تولید فیلتر هوای ماشین دارد نیاز به سرمایه اولیه اندک بدون نیاز به فضای کارگاهی آموزش رایگان ارسال بار به شهرستانها به صورت رایگان

استخدام نیروی جوان فعال خانم و آقا شرکت زاگرس نیاز به تعدادی نیرو در زمینه تولید فیلتر هوای ماشین دارد نیاز به سرمایه اولیه اندک بدون نیاز به فضای کارگاهی آموزش رایگان ارسال بار به شهرستانها به صورت رایگان

همدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی