آگهی استخدام کارشناس فروش در موسسه سلامت پارسیان

استخدام کارشناس فروش در موسسه سلامت پارسیان

1397-10-11

استخدام کارشناس فروش باروابط عمومی و فن بیان قوی در موسسه سلامت پارسیان با شرایط و مزایای کاری عالی از علاقه مندان دعوت به فعالیت انجام می گیرد.

استخدام کارشناس فروش باروابط عمومی و فن بیان قوی در موسسه سلامت پارسیان با شرایط و مزایای کاری عالی از علاقه مندان دعوت به فعالیت انجام می گیرد.

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی