آگهی استخدام کارشناس فروش جهت آژانس مسافرتی معتبر

استخدام کارشناس فروش جهت آژانس مسافرتی معتبر

1397-10-11

استخدام کارشناس فروش حرفه ای در آژانس مسافرتی معتبر جهت کار در کارگزاری دبی داوطلبان عزیز الزاما از واجدین شرایط اعلامی پذیرش انجام می پذیرد.

استخدام کارشناس فروش حرفه ای در آژانس مسافرتی معتبر جهت کار در کارگزاری دبی داوطلبان عزیز الزاما از واجدین شرایط اعلامی پذیرش انجام می پذیرد.

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی