آگهی استخدام نگهبان آقا برای مجتمع تجاری دارای بیمه

استخدام نگهبان آقا برای مجتمع تجاری دارای بیمه

1397-10-11

استخدام نگهبان آقا برای مجتمع تجاری دارای بیمه و مسکن

استخدام نگهبان آقا برای مجتمع تجاری دارای بیمه و مسکن

تهران ازگل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی