آگهی استخدام راننده با خوردو جهت همکاری آژانس

استخدام راننده با خوردو جهت همکاری آژانس

1397-10-11

استخدام تعدادی راننده منظم و مجرب با خوردو جهت همکاری آژانس با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده منظم و مجرب با خوردو جهت همکاری آژانس با درآمد خوب

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی