آگهی استخدام منشی در یک شرکت مهندسین مشاور

استخدام منشی در یک شرکت مهندسین مشاور

1397-10-10

استخدام منشی در یک شرکت مهندسین مشاور با حقوق مکفی محدوده صادقیه

استخدام منشی در یک شرکت مهندسین مشاور با حقوق مکفی محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی